افتتاح رسانه دیجیتالی بانک اطلاعات استان قزوین

افتتاح بزرگ ترین رسانه دیجیتالی بانک اطلاعات استان قزوین با بیش از هزاران بازدید کننده

از این پس اطلاعات شهر خود را از ما بخواهید.